Ден и Телевизия по радиото

About the show

От понеделник до четвъртък Димитър Панайотов и Пламена Крумова-Петкова разказват деня до 8 минути. А всеки петък Миролюба Бенатова, Анна Цолова и Дарина Сарелска обобщават седмицата в "Телевизия по радиото".

Ден и Телевизия по радиото on social media

Episodes